Darparu Therapïau Ffisiotherapi, Aciwbigo a Gofal Iechyd

Physiotherapy, Acupuncture, Massage, Exercise Prescription

Croeso i Glinig Ffisiotherapi ac Aciwbigo Protec

Wedi'i sefydlu ym 1994, mae Protec yn darparu Gofal Iechyd Proffesiynol a Thechnegol i unigolion a sefydliadau ledled Gwynedd a Gogledd Cymru. Rydym yn arbenigo mewn diagnosis, triniaeth ac atal ystod eang o gyflyrau, yn amrywio o anafiadau difrifol i boenau trafferthus. Ein nod yw rhoi triniaeth gyflym, arbenigol ar yr adeg y mae arnoch fwyaf o’i hangen.

Mae'r Clinig yn cynnig ystod eang o wasanaethau, a'r cyfan er budd eich iechyd a'ch lles.

Tystebau


Lleoliadau


map

Gweld Clinig Ffisiotherapi ac Aciwbigo Protec ar fap

Tŷ Gwair,
Llanwnda,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5SD

Gweld Y Popdy ar fap

Y Popdy,
Lon Popdy,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 1HR

map

Gweld The Harbourside ar fap

The Harbourside Clinic.
4 Corn Hill,
Porthmadog,
LL49 9AT

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk