Darparu Therapïau Ffisiotherapi, Aciwbigo a Gofal Iechyd

COVID:19

Saesneg yn unig...

COVID: Protec is open for face to face consultations with full covid precautions in place. We are also offering virtual appointments. To book an appointment please click on the button below

Croeso i Glinig Ffisiotherapi ac Aciwbigo Protec

Wedi'i sefydlu ym 1994, mae Protec yn darparu gwasanaethau Ffisiotherapi, Aciwbigo a Therapi Gofal Iechyd i unigolion a sefydliadau ledled Gwynedd a Gogledd Cymru. Rydym yn arbenigo mewn diagnosis, triniaeth ac atal ystod eang o gyflyrau, yn amrywio o anafiadau difrifol i boenau trafferthus. Ein nod yw rhoi triniaeth gyflym, arbenigol ar yr adeg y mae arnoch fwyaf o’i hangen.
Mae'r Clinig yn cynnig ystod eang o wasanaethau y cyfan er budd eich iechyd a'ch lles.

Trwy ein haelodaeth o’r sefydliadau canlynol gallwn sicrhau y byddwch yn derbyn gofal a thriniaeth arbenigol a phroffesiynol yn Protec Physio.

Tystebau


Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk