Amdanom Ni

Llun o Alison Smith

Alison Smith

BSc MCSP HCPC
Mae gan Alison, perchennog y busnes / derbynnydd / y gwas bach cyffredinol a phrif Ffisiotherapydd yn Protec 25 mlynedd o brofiad mewn anhwylderau cyhyrysgerbydol. Ffisiotherapi iechyd galwedigaethol a phoen parhaus yw ei diddordebau penodol.

Llun o Fflur Roberts

Fflur Roberts

BSc MCSP HCPC
Mae Fflur, y Ffisiotherapydd GIG Gwych a’r fam brysur, wedi gweithio ochr yn ochr â Alison ers dros 10 mlynedd. Mae Fflur hefyd yn gweithio yng Nghanolfannau hamdden y Cyngor lle mae'n rheoli'r Rhaglen Rheoli Ffordd o Fyw Orthopedig gan helpu i wella iechyd a lles yn y gymuned ehangach.

Isi Booker physiotherapist

Isi Booker

(Cyfieithiad i ddilyn)
Isi is a passionate and enthusiastic physiotherapist who has worked in both the NHS and private practice. Being also a qualified gym instructor, Pilates instructor and having a diploma in sports massage, Isi has a special interest in treating sports injuries. When not in clinic, she can usually be found hanging off a rock face or running up a mountain somewhere..

Jill Harrington

Jill Harrington

BSc BACP GHR
(Cyfieithiad i ddilyn)
Jill, an experienced Professional Counsellor and Psychotherapist and provides confidential, non-judgmental, integrative approaches for a wide range of mental health problems, such as stress, anxiety and depression. Jill is also a registered Hypnotherapist and Auricular Acupuncturist.

 

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk