Amdanom Ni

Llun o Alison Smith

Alison Smith

BSc MCSP HCPC
Mae gan Alison, perchennog y busnes / derbynnydd / y gwas bach cyffredinol a phrif Ffisiotherapydd yn Protec 25 mlynedd o brofiad mewn anhwylderau cyhyrysgerbydol. Ffisiotherapi iechyd galwedigaethol a phoen parhaus yw ei diddordebau penodol.

Llun o Fflur Roberts

Fflur Roberts

BSc MCSP HCPC
Mae Fflur, y Ffisiotherapydd GIG Gwych a’r fam brysur, wedi gweithio ochr yn ochr â Alison ers dros 10 mlynedd. Mae Fflur hefyd yn gweithio yng Nghanolfannau hamdden y Cyngor lle mae'n rheoli'r Rhaglen Rheoli Ffordd o Fyw Orthopedig gan helpu i wella iechyd a lles yn y gymuned ehangach.

Llun o Mr Dale Fagence

Mr Dale Fagence

MCSP BSc MCSP HCPC
Mae Dale, Uwch Weithiwr GIG a dyn da yn gyffredinol, yn rhannu ei amser rhwng Protec a Dwyfor, yn Ysbyty Alltwen ac Ysbyty Bryn Beryl. Mae gan Dale ddiddordebau arbennig mewn rheoli pendro, anhwylderau cyhyrysgerbydol ac Anafiadau Chwaraeon.

Llun o Lizzie hartley

Lizzie Hartley

BSc MCSP HCPC
Mae Lizzie, ein haelod mwyaf newydd, yr un ieuengaf, mwyaf ffit, yn Ffisio Orthopedig y GIG, yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd. Wedi'i hyfforddi mewn Tylino Chwaraeon hefyd mae Lizzie yn Ffisiotherapydd cefnogol sy’n gweithio’n galed.

Colin Roberts

Aelodau Cysylltiol – Colin Roberts

MSc BSc MCSP HCPC
Mae Colin, Uwch Arbenigwr Clinigol, Darlithydd Prifysgol a pherson hyfryd yn gyffredinol, yn darparu'r gwasanaethau Ffisiotherapi ar gyfer ein gweithwyr Cyngor ar Ynys Môn.

Jill Harrington

Jill Harrington

BSc BACP GHR
Mae Jill, Cwnselydd Proffesiynol profiadol, Seicotherapydd a mentor Prifysgol yn darparu dulliau cyfrinachol, anfeirniadol, integreiddiol ar gyfer ystod eang o broblemau iechyd meddwl. Mae Jill hefyd yn Hypnotherapydd cofrestredig ac Aciwbigydd Clywedol

 

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk